Základní informace o společnosti Sunkins, a.s.

 

KDO JSME

Jsme ryze česká, akciová společnost založená 1. 7. 2007 s jasně definovanou obchodní strategií a etickými pravidly, s kterými ji prosazujeme.


NAŠE VIZE A CÍLE

Naším snem je svět lidí, kteří se dokáží postarat o své fyzické a ekonomické zdraví.
Naším cílem je stát se do pěti let klíčovou společností dodávající špičkové produkty pro podporu zdraví v ČR a v dalších zemích s výborně zaškolenou a prosperující síť partnerů.

  Podporujeme zdravý život!


NAŠE ATRIBUTY

Doplňky špičkové úrovně
Stále více lidí si uvědomuje nezbytnost používání nutričních doplňků pro udržení zdraví a výkonnosti. Jelikož se soustředíme na permanentní vývoj, máte vždy jistotu, že budete pracovat s tím nejlepším. Naši partneři mají k dispozici pro každého potřebné, cenově dostupné a nezbytné produkty, které splňují nadstandardní kritéria.

Moderní Platební a kariérní plán
Marketing patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví lidské činnosti. Podrobili jsme několikaměsíční důkladné analýze platební plány všech významných společností v tomto oboru. Výsledkem je Platební a kariérní plán společnosti Sunkins, který Vás bude odměňovat spravedlivě od začátku až po vrchol. V každé fázi budete vědět co je Vaším dalším krokem a co udělat pro jeho zdolání.

Podpora moderních technologií
Orientujeme se na budoucnost. Budeme Vás podporovat prostřednictvím Vaší Virtuální kanceláře. Budete mít kdekoliv na světě informace a kompletní přehled o Vašem podnikání prostřednictvím počítače připojeného k Internetu.

Systém rozvoje a podpora partnerů
Úspěch našich partnerům je základním předpokladem našeho úspěchu. Disponujeme školicím systémem, který Vám umožní získat a rozvinout dovednosti nutné pro úspěch v každé oblasti života. Inspirujte se a nechejte se vést od profesionálních školitelů a nejlepších partnerů společnosti. Využijte mnohaleté know-how vedoucích pracovníků a buďte s nimi v osobním kontaktu.

NAŠE HODNOTY

Čest, morálka, charakter
Těchto vlastností si ceníme nejvíce. Naše vztahy jsou založeny na dlouhodobé vzájemné důvěře, která je podmíněna čestností, morálkou a pevným charakterem.

Práce, která má smysl
Chceme dosahovat úspěchu činností, která je významná a přínosná pro společnost.

Hojnost a prosperita
Hojnost a prosperita, která zajistí svobodu a nezávislost. Vybudujte si svět, ve kterém chcete žít.

Jasné vize, jasný plán
Pouze ten, kdo ví, kam jde a má jasný plán, dosáhne svého cíle.

Podpora
Naším cílem je podporovat naše partnery v dosahování jejich cílů. Dosahovat prosperity skrze podporu dalších lidí. Uděláme vše proto, abyste měli všechny nástroje nezbytné pro Váš úspěch. Podpora našich partnerů v dosahování jejich cílů je pro nás klíčová.

Pokora
Budujeme lidskou morální společnost. Jsme dostatečně tvrdí na systém, ale vlídní na lidi.

  Pokud uznáváte stejné hodnoty, rádi Vás přivítáme v našem týmu.

Image on the right
Image on the right

Josef Hůla
předseda představenstva